Naše úspechy

Napísali o nás...

19.06.2014 18:05
Naše tohtoročné úspechy v realizácii medzinárodného projektu Ostrovy objavov sa spomínajú aj v tlačovej správe na stránke ministerstva školstva - prečítajte si.

—————

Národná súťaž Etwinning

10.06.2014 20:38
  Dňa 10. júna odborná komisia vyhodnotila 21 súťažných projektov, ktoré boli prihlásené do súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku v školskom roku 2013/2014. Kvalita projektov, ich nápaditosť, pedagogická hodnota a použitie inovatívnych IKT metód sa každý rok zlepšuje. Komisia mala...

—————

MAS Vršatec

10.06.2014 19:58
Každoročne vyhlasuje MAS Vršatec pre žiakov základných škôl výtvarnú súťaž s názvom "Očami detí". Témou tohto ročníka bolo vytvorenie návrhu na magnetku, na ktorej by bolo zachytené obľúbené miesto, udalosť, kultúrna pamiatka či osoba z nášho okolia. Cieľom bolo nadviazať na predchádzajúce tri...

—————

Zber papiera

09.06.2014 14:19
Každoročne sa na našej škole koná zber starého papiera. Cieľom je naučiť žiakov separovať jednotlivé zložky odpadu, a tým aj minimalizovať jeho množstvo. Keďže patríme k tým, ktorým záleží na stave a budúcnosti životného prostredia, nemohli sme sa nezapojiť. Rovnako aktívne k tejto súťaži...

—————

Veľkonočné tradície

07.04.2014 14:36
Začiatkom marca bola vyhlásená výtvarná súťaž "O najkrajšiu kraslicu". V I.kategórii bola za kreativitu ocenená práca Táničky Turzovej, ktorá svoju kraslicu vyšívala zlatou niťou na tvrdý výkres. V literárnej časti našu triedu reprezentovalo niekoľko žiackych prác. Témou bol "Môj...

—————

Úspech v minifutbale

20.03.2014 19:03
Dňa 20.3. sa uskutočnilo s areáli našej školy predkolo v minifutbale - Mc Donalds Cup žiakov a žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovalo zmiešané družstvo chlapcov (1.-4.roč.), ktorého členmi boli aj dvaja žiaci našej triedy - Šimon Marienka a Roman Černecký. Spomedzi piatich prihlásených škôl- ZŠ...

—————

Okresné kolo Pytagoriády

20.03.2014 18:38
Dňa 19.marca sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu triedu reprezentovali úspešné riešiteľky školského kola - Rebeka Fišerová a Vlaďka Hanková. Obidve dievčatá skvele obstáli v konkurencii 44 žiakov a dokázali, že matematika patrí k ich obľúbeným...

—————

Okresné kolo Európy v škole

28.02.2014 17:16
Počas jarných prázdnin prebehlo okresné kolo súťaže s názvom Európa v škole. Tento medzinárodný projekt je unikátny práve tým, že prebieha súčasne v tridsiatich šiestich krajinách Európy, v prostredí rôznych typov a stupňov škôl. Každoročne ponúka možnosť približne 1 miliónu mladých Európanov...

—————

Certfikát kvality

21.02.2014 11:31
Za realizáciu projektu Ostrovy objavov nám bol v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning 19. februára udelený certifikát kvality, ktorý je známkou vysokého hodnotenia tohto projektu.    

—————

Školské kolo Šalianskeho Maťka

14.01.2014 19:58
Prednes slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko sa pomaly na našej škole už stáva tradíciou. Ani jeden rok nemôže uplynúť bez toho, aby sa najšikovnejší recitátori z jednotlivých tried nenaučili ľubovoľnú slovenskú povesť a nevyskúšali si svoje schopnosti pred žiakmi svojej triedy. Tí...

—————