Zber papiera

09.06.2014 14:19

Každoročne sa na našej škole koná zber starého papiera. Cieľom je naučiť žiakov separovať jednotlivé zložky odpadu, a tým aj minimalizovať jeho množstvo. Keďže patríme k tým, ktorým záleží na stave a budúcnosti životného prostredia, nemohli sme sa nezapojiť.

Rovnako aktívne k tejto súťaži však pristupovali aj ostatné triedy. Spoločnými silami sa nám na I.stupni podarilo nazbierať až 4460 kg papiera! My sme sa v celkovom hodnotení tried umiestnili na krásnom 2.mieste, s 38,15 kg na žiaka. Rovnako úspešní sme boli aj vo vyhodnotení jednotlivcov, kde sa Kristínka Baginová (258kg) umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahoželáme!

 

—————

Späť