Školské kolo Šalianskeho Maťka

14.01.2014 19:58

Prednes slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko sa pomaly na našej škole už stáva tradíciou. Ani jeden rok nemôže uplynúť bez toho, aby sa najšikovnejší recitátori z jednotlivých tried nenaučili ľubovoľnú slovenskú povesť a nevyskúšali si svoje schopnosti pred žiakmi svojej triedy. Tí najšikovnejší potom postúpia do školského kola, v ktorom si zmerajú sily so žiakmi iných tried.

Rozhodnúť o víťazovi triedneho kola však bolo v tomto školskom roku mimoriadne ťažké, lebo výkony jednotlivých súťažiacich boli veľmi vyrovnané. Nielenže precízne ovládali vybraný text, ale aj nádherne narábali s hlasom. Bolo vidieť, že sa k zadanej úlohe postavili zodpovedne a každým dňom zdokonaľovali svoj umelecký prednes. Po náročnom rozhodovaní do školského kola postúpila Kristínka Baginová, ktorá sa 14.1.2014 v konkurencii iných žiakov 2. a 3.ročníkov umiestnila na krásnom 2.mieste. Srdečne jej k tomuto úspechu blahoželáme.

—————

Späť