MAS Vršatec

10.06.2014 19:58

Každoročne vyhlasuje MAS Vršatec pre žiakov základných škôl výtvarnú súťaž s názvom "Očami detí". Témou tohto ročníka bolo vytvorenie návrhu na magnetku, na ktorej by bolo zachytené obľúbené miesto, udalosť, kultúrna pamiatka či osoba z nášho okolia. Cieľom bolo nadviazať na predchádzajúce tri ročníky, ktoré dopadli mimoriadne úspešne a zaujali nielen deti a rodičov, ale aj širšie okolie. Zámerom celej súťaže je priviesť žiakov k spoznávaniu zvykov, tradícií a remesiel na území, v ktorom vyrastajú, a prostredníctvom zaujímavých cien ich motivovať k zdokonaľovaniu svojich výtvarných schopností.

Dňa 4.júna 2014 sa v Hornom Srní stretla odborná porota, aby ohodnotila výtvarné práce v rámci štvrtého ročníka tejto súťaže. Obstáť vo veľkej konkurencii nebolo vôbec ľahké. Môžete sa o tom presvedčiť  vo  videoprezentácii "Očami detí IV." Nám sa to však podarilo. Kolektívna práca L. Wiedermann, L.Roháčovej, R.Fišerovej a P.Šlapáka sa umiestnila na krásnom 2.mieste. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a tvorivých námetov aj v ich ďalšej práci.

—————

Späť