Výcvik námorníkov

04.10.2013 18:00

Nakoľko nevieme, čo nás na našej plavbe čaká, musíme byť pripravení na všetko. Preto sa celá posádka lode musela zúčastniť odbornej prípravy, aby v prípade potreby vedela správne zareagovať. Aj počasie v tento deň vyzeralo, akoby bolo súčasťou výcviku. Fúkal studený vietor pripomínajúci studené prúdy, ktoré na mori vanú od Severného ľadového oceánu.

Samotný výcvik pozostával z niekoľkých základných disciplín:

1. Viazanie a rozväzovanie uzlov. Cieľom bolo čo najrýchlejšie zviazať do dlhej šnúry niekoľko švihadiel tak, aby sa nerozpojili. Následne sme súťažili v ich rozväzovaní. Aby sme si vyskúšali prácu z rôznymi druhmi špagátov, povrazov a lán, absolvovali sme túto disciplínu aj s hrubým lanom. Úlohou jednej skupiny bolo v časovom limite dvoch minút zauzliť lodné lano tak, aby ho posádka druhej lode nedokázala rozmotať. Potom si jednotlivé družstvá úlohy vymenili.

2. Rozmotávanie a zmotávanie lana je každodenná činnosť námorníkov na všetkých typoch lodí. Preto sme si aj my vyskúšali, do akej miery dokážeme narábať s hrubým a ťažkým lanom. Musím uznať, že všetci členovia posádky sa ukázali ako veľmi zruční, lebo ani jeden z nich sa doň nezamotal, ani sa oň nepotkol.

3. Zametanie paluby nepatrí síce k obľúbeným činnostiam námorníkov, ale je rovnako potrebné ako ostatné. Hoci bola chlapčenská posádka v tejto disciplíne mierne znevýhodnená, držala sa tak statočne, že nakoniec vyhrala.

4. Navigácia lietadiel v hmle nie je žiadnou zábavou ani pre navigátora, ani pre kapitána. Bezpečne dopraviť do cieľa niekoho, kto nevidí ani na krok, je veľmi ťažká práca a vyžaduje si niekoľko základných predpokladov: zodpovednosť a pohotovosť (správne a včas zareagovať na danú situáciu), rýchlosť a presnosť (dať taký pokyn, aby sa dal čo najrýchlejšie a najpresnejšie splniť).

—————

Späť