Honba za pokladmi

20.05.2014 21:35

... je názov našej novej česko-slovenskej hry, ktorú sme si spolu s našou parnerskou školou zo Stráže vyrobili po návšteve posledných dvoch ostrovov. Zo Sopečného ostrova sme si priniesli lávové kamene, ktoré nám poslúžia ako figúrky a model sopky, ktorý je súčasťou herného plánu. Na Ostrove pokladov sme zas získali zoznam 20 najväčších českých a slovenských pokladov, ktoré budeme vďaka tejto hre lepšie spoznávať.

Cieľ hry: Spoznať prírodné, kultúrne a historické poklady vlastnej krajiny (ako hlavný cieľ) + spriatelenej krajiny (ako bonus).

Pravidlá hry: Hra vyžaduje herný plán, na ktorom sú niektoré políčka označené číslami 1 - 20, figúrky ("lávové kamene"), kocku, papier s 20 českými a 20 slovenskými otázkami, papier s odpoveďami na české i slovenské otázky. Po hodení kockou sa bude môcť panáčik posunúť o daný počet políčok len vtedy, ak dieťa správne zodpovie otázku patriacu políčku, na ktoré panáčik doskočí. Slovenské a české otázky sú označené rovnakými číslami. Ak české dieťa doskočí s panáčikom na políčko s číslom 1, odpovedá na českú otázku s číslom 1. Ak by vedelo zodpovedať aj slovenskú otázku s číslom 1, posunie sa o dvojnásobný počet políčok. Ak nebude vedieť odpovedať, alebo odpovie nesprávne, nebude sa môcť posunúť vpred a v hre bude pokračovať ďalší hráč. Otázky aj s odpoveďami sú napísané mimo hracieho plánu, na osobitnom papieri. Ten, kto nebude poznať správnu odpoveď, si ju môže prečítať a ak by dostal tú istú otázku inokedy, bude ju vedieť zodpovedať.

Hrať sa môže rôznymi spôsobmi, záleží od veku a zloženia triedy (skupiny detí):

- 20 + 20 vlastivedných otázok (Za pokladmi SR + odpovede, Za pokladmi ČR + odpovede)

- 20 matematických otázok (Zábavná matematika + odpovede) pre žiakov 3.roč.

- 20 otázok zo slovenského jazyka (Zábavná slovenčina + odpovede) pre žiakov 3.roč.

- 20 zábavných úloh (Zabav sa s nami) pre všetky vekové kategórie

 

 

—————

Späť