Školské kolo Pytagoriády

14.12.2013 07:17

 

Dňa 13.12.2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Cieľom tejto matematickej súťaže je motivovať žiakov, zvyšovať ich záujem o matematiku a podchytiť potenciálne talenty.

Úlohou účastníkov  bolo popasovať sa s pätnástimi zadaniami v časovom rozmedzí 60 min. Výsledné hodnotenie bodov sa skladalo z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže sa stali len tí  žiaci, ktorí  získali minimálne 10 bodov za správne riešenie úloh. K najúspešnejším riešiteľom Pytagoriády určenej pre tretie ročníky sa stali Vlaďka Hanková a Rebeka Fišerová. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo vyššom, obvodnom kole.

—————

Späť