Projekt Veselé zúbky...

27.05.2014 17:47

... je vzdelávací program spoločnosti DM drogerie mark zameraný na prevenciu zubného kazu detí predškolského a školského veku. Jeho cieľom je vzbudzovať v deťoch záujem o dentálnu hygienu zaujímavou a hravou formou, a tak ich už v ranom veku naučiť vhodnú techniku čistenia zúbkov, aby sa im vytvorili návyky na celý život.

A keďže my starostlivosť o svoj chrup v žiadnom prípade nepodceňujeme, rozhodli sme sa do tohto projektu zapojiť. Naučili sme sa jednu zo šiestich pesničiek, ktorej posolstvo nás bude sprevádzať po celý život. K pesničke sme si nakreslili vlastné obrázky, jednotlivé slohy naspievali v menších skupinkách, samostatne sa doprevádzali (klavír, flauta), videá nahrali a spracovali na triednom iPade pomocou aplikácie ChatterPix. A tu je jej výsledná podoba:

- VIDEO

—————

Späť