Posádka osídľuje loď

19.09.2013 18:08

Pre úspešnú plavbu je veľmi dôležité, aby sa členovia posádky navzájom dobre poznali. Vedeli, na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť, koho požiadať o radu, o pomoc. Hoci naša „posádka“ je spolu už tretí rok, stále sa nájde dosť vecí, ktoré  jeden o druhom nevieme. Preto dúfame, že táto plavba nás nielen obohatí, ale aj pevnejšie zomkne. Na jej konci by sme mali nielen poznať dobré i zlé vlastnosti toho druhého, ale aj vedieť, čo ho trápi, ako mu pomôcť či rozveseliť ho.

A tu sú členovia našej posádky. Pozrite sa, ako sa zabývali vo svojich kajutách:

—————

Späť