Námornícka prísaha

18.09.2013 19:43

Aby bola naša plavba úspešná, je dôležité, aby sme na nej dodržiavali určité pravidlá. Preto všetci členovia posádky museli zložiť námornícku prísahu, v ktorej sa zaviazali rešpektovať dohodnuté pravidlá a riadiť sa námorníckym desatorom:

  1. Pracovať svedomito a riadne podľa svojich možností a schopností.
  2. Dodržiavať všetky dohodnuté pravidlá v súlade s palubným poriadkom.
  3. Chodiť s otvorenými očami, vnímať a počúvať, čo sa deje naokolo.
  4. Využívať každú príležitosť na odhaľovanie tajomstiev.
  5. Neúnavne pracovať na rozširovaní svojich vedomostí a zručností.
  6. Rešpektovať pokyny kapitána.
  7. Vyhýbať sa nebezpečenstvu.
  8. Ochotne pomáhať ostatným členom posádky, správať sa k nim s úctou a rešpektom.
  9. Hovoriť pravdu vždy a za každých okolností.
  10. Každú plavbu absolvovať s úsmevom a dobrou náladou.

- VIDEO

—————

Späť