Medzinárodný deň školských knižníc

29.10.2013 22:45

Každý z nás vlastní niekoľko kníh. Niektorí ich používajú ako izbovú dekoráciu na vyplnenie prázdneho miesta na poličke, iní ako podložku pod knísajúci sa stôl či pomôcku na vylisovanie listov. Nájdu sa však aj takí, ktorým knihy nezapadajú prachom. Pravidelne ich berú do rúk, aby z ich strán načerpali informácie, poučili sa či zabavili. Možno takýchto ľudí v dnešnej dobe nie je veľa, lebo kniha v konkurencii s televíziou a počítačmi nezaberá v rebríčku hodnôt popredné miesto.  Títo ľudia však dokonale dokážu oceniť jej hodnotu. Nielenže sa vedia lepšie vyjadrovať, lebo majú bohatšiu slovnú zásobu, ale ich vnútorný svet je oproti ostatným omnoho plnší. Vďaka knihám sa v okamihu ich sny stávajú skutočnosťou. Navštevujú neznáme krajiny, spoznávajú nových ľudí, vnikajú do sveta fantázie. Zdieľaním myšlienok a pocitov autora sa na chvíľu odpútajú od každodenných starostí a problémov, zažívajú nové veci, stávajú sa niekým iným.

Aby aj naše deti dokázali zažiť tento pocit duševného naplnenia, organizujeme pre ne na našej škole niekoľko zaujímavých podujatí. Jedným z nich sú aj aktivity k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Ich cieľom je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu vôbec.

Tento rok sme sa zamerali na prebúdzanie fantázie prostredníctvom vymýšľania príbehov. Nakoľko v tomto školskom roku realizujeme projekt s názvom Ostrovy objavov, témou príbehu mali byť dobrodružné výpravy za poznaním, plavba loďou, podmorský svet... Každá trieda mala svoj príbeh nielen vymyslieť a ilustrovať, ale aj spravodlivo rozčleniť na toľko častí, koľko detí je v triede. Následne sme každé z detí  nahrali pri čítaní jeho úryvku a jednotlivé videonahrávky pospájali. Vzniklo nám tak niekoľko „živých leporel“. Pozrite sa, ako sa žiaci 1.stupňa „popasovali“ so zadaním:

Súčasťou tohto dňa boli aj doplnkové čitateľské aktivity. Keďže sme boli s naším výsledným príbehom nadmieru spokojní, rozhodli sme sa, že ho spracujeme aj do komiksovej podoby. Odfotografovali sme každý obrázok a doplnili ho o slovné bubliny s textom:

Celý deň sme zakončili výrobou záložiek s obľúbenými literárnymi hrdinami. Dievčatá kreslili včielku Maju, víly, princezné, morské panny či príšerky Monster High. Chlapci sa zas zamerali na Shrekov, Toma a Jerryho, Batmana, drakov a pirátov. Na záver sme si z nich urobili výstavku, lebo onedlho už poputujú k našim kamarátom do českej družobnej školy.

Na záver už len jedna z myšlienok J.A.Komenského, v ktorej veľmi výstižne zachytil význam kníh a čítania pre človeka:

„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“

—————

Späť