Mapa Ostrova pirátov

15.11.2013 16:36

Cieľom pirátskych výprav bolo násilné získanie akéhokoľvek majetku iných ľudí - či už išlo o tovar z nákladných lodí (vzácne látky, koreniny, zlato, striebro, šperky, drahé kamene, kožušiny, zbrane ...) alebo osobné vlastníctvo náhodných cestujúcich (hodinky, peniaze, šatstvo...). Hovorí sa, že získané bohatstvo si väčšinou zhromažďovali na opustených ostrovoch v neobývaných častiach sveta.

Aby svoj úkryt bezpečne našli aj po nejakom čase, robili si jednoduchý plán či mapu, do ktorej zakreslili všetky terénne nerovnosti a prírodné útvary, ktoré im pomohli pri orientácii. Často boli tieto mapy z opatrnosti rozstrihané na niekoľko častí a ukryté na rôznych miestach. O vytvorenie takejto pirátskej mapy sme sa pokúsili aj my na hodine výtvarnej výchovy.

—————

Späť