Májové pranostiky

29.05.2014 17:49
 

Deň a

mesiac

Pranostiky

MÁJ

Šk. rok

2012/2013

Šk. rok

2013/2014

1.5.

Na Jakuba, zelená sa každá lipa.

4.5.

Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.

7.5.

Stanislav ráňa orechy.

11.5.

O svatém Mamertu zima je po čmertu.

13.5.

Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.

12.5. - 14.5.

Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži.

 

Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.

 

Pán Serboni /spojenie začiatkov vlastných mien: Pan-krác, Ser-vác a Boni-fác/ páli stromy.

15.5.

Žofia – ľadová žena.

 

Žofka – dočúraná.

 

Svätá Žofia stromy rozvíja.

19.5.

Do Petra (Peter Celestín, pápež) neni tepla, a po Petre už je po teple.

25.5.

Urban z pece zlezie.

26.5.

Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.

 

—————

Späť