Vieš, ako sa to tancuje?

27.02.2014 21:57

Hoci sme len tretiaci, základné kroky niektorých tancov sme sa naučili už v predchádzajúcom ročníku. Niektorým to išlo samé od seba, iní sa pri tom veru poriadne zapotili. Stihli sme sa však oboznámiť len s dvoma najznámejšími tancami - valčíkom a polkou. Ako sa volajú, na koľko dôb sa počítajú a ako sa tancujú.

Aby sme sa trošku zorientovali aj v iných tancoch, vyhľadali sme si na informatickej výchove zopár najzákladnejších informácií o nich. A keďže tanečných štýlov je veľmi veľa, každý žiak si vylosoval jeden, na ktorý sa bližšie zameral. Počas jednej hodiny INV sme si tak zopakovali hneď niekoľko dôležitých zručností, ktoré sme už pri práci s počítačom nadobudli - vyhľadávanie informácií na internetových stránkach, práca s textovým editorom, obrázkami, jednoduché formátovanie textu,vkladanie hypertextového prepojenia... Po zlúčení všetkých žiackych prác sme tak získali stručný prehľad o tom, aký tanec sa pod daným názvom ukrýva:

- "Lexikón tanca"

—————

Späť