Testovanie zdatnosti námorníkov

14.01.2014 22:59

Cieľom každého výcviku je niečo sa naučiť, prípadne sa v nejakej činnosti zdokonaliť. Či bol plavecký výcvik, ktorý sme absolvovali v decembri úspešný alebo nie, sme vyhodnotili na hodine informatickej výchovy. Do prvej  tabuľky sme zaznačili údaje o počiatočnom stave (pred absolvovaním výcviku). Následne sme všetky získané informácie vložili v programe Excel do grafu:

Potom sme vypracovali druhú tabuľku s novými údajmi (po absolvovaní plaveckého výcviku) a opäť znázornili graficky:

Sami vidíte, že 15 hodín intenzívneho výcviku posádke prospelo. Uvidíme, či po zdokonaľovacom plaveckom výcviku, ktorý nás čaká vo štvrtom ročníku, sa vzhľad grafu zmení.

—————

Späť