Tematický deň "Bezpečná škola"

03.09.2013 17:13

K tradičným aktivitám na začiatku školského roku patrí na našej škole tematický deň „Bezpečná škola“, počas ktorého si žiaci prehlbujú svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Prostredníctvom rôznorodých aktivít sa postupne pripravujú na samostatný pohyb v cestnej premávke, a to nielen ako chodci, ale aj ako cyklisti.

Aby sa žiaci po komunikáciách pohybovali čo najbezpečnejšie, zamerali sme sa tento rok nielen na teóriu, ale aj na praktické činnosti. Najskôr sme si vysvetlili dopravné značky, ktoré musí každý cyklista ovládať a dodržiavať, oboznámili sa s povinnou výbavou bicykla a základnými pravidlami správania sa v dopraných situáciách. Potom sme sa presunuli na ihrisko, kde nás čakala „jazda zručnosti“. Na vytýčenej trase sme museli dokázať, že naša jazda na bicykli neohrozuje nás ani ostatných účastníkov cestnej premávky – precvičili sme si odbočovanie vpravo, vľavo, dávanie znamenia pri odbočovaní, obchádzanie prekážok, jazdu po čiare, nerovnom teréne, brzdenie.

Príjemným spestrením tohto dňa bola aj návšteva výchovného koncertu s názvom „Doprava, doľava.“ Sprevádzali nás ním Jaro Gažo (spevák skupiny Arzén, predstaviteľ Jánošíka v muzikáli Na skle maľované) a Radko Pažej (profesionálny moderátor rádia ZET, bubeník v skupine Aya a skupine Tomáša Bezdedu). Hovorené slovo a veselé autorské skladby dopĺňali hrané scénky s ukážkami dopravných značiek a praktických dopravných situácií, do ktorých boli priamo zapájané aj deti. Nechýbala ani doplňujúca obrazová videoprojekcia premietaná na plátno a humorné vstupy oboch účinkujúcich.

Verím, že vďaka takýmto podujatiam výrazne klesne počet úrazov detí spôsobených prechádzaním cesty bez rozhliadnutia, náhlym vstupom do vozovky či nesprávnou jazdou na bicykli. Dúfam, že každý z nás bude robiť všetko pre to, aby sa vďaka svojmu nezodpovednému správaniu nestal účastníkom dopravnej nehody.

—————

Späť