Exkurzia do knižnice

08.04.2014 18:41

V rámci Slovenského týždňa knižníc sme spolu so žiakmi 3.B triedy prežili veľmi príjemné dopoludnie v Mestskej knižnici v Ilave. Hneď v úvode nám pani knihovníčky v krátkosti priblížili význam a samotnú činnosť knižnice. Priamo z úst tých najpovolanejších sme sa tak dozvedeli nielen o možnosti bezplatnej registrácie v rámci tohto týždňa, ale najmä o tom, podľa akého kľúča sú knihy v knižnici rozdelené do jednotlivých oddelení a kedy si ich deti môžu prísť zapožičať. Zaujímavou informáciou bolo pre nás i to, že v našej knižnici sa nachádza okolo 13000 knižných titulov, čo je naozaj úctyhodné číslo. Máme čo robiť, aby sme ich všetky prečítali! :o)

Nasledovalo zážitkové čítanie s porozumením z knihy Daniela Heviera Päťka z nudy. Bol to príbeh dvoch chlapcov "Vzorného a Vzdorného", ktorí boli úplne rozdielni. Kým jeden mal plnú hlavu vybraných slov a matematických vzorcov, druhého zaujímali len športové výsledky a rap. Deti sa potom pokúsili na nich zahrať a pomocou kartičiek s protikladnými vlastnosťami hľadali svoju dvojicu, ktorá mala kartičku s opačnou vlastnosťou. Prostredníctvom tejto aktivity si žiaci nenásilnou formou rozšírili slovnú zásobu a zároveň aj precvičli vedomosti o opozitách - t.j. slovách opačného významu.

Keďže chlapec "Vzorný" chodil do hudobnej školy, deti si zahrali aj pantomímu, aby ukázali, aké hudobné nástroje poznajú. Mnohé z nich už niekoľko rokov dokonca na nejaké hrajú, takže to nebolo pre nich vôbec ťažké Tí, ktorí nenavštevujú základnú umeleckú školu, si mohli aspoň pomôcť knihami o hudobných nástrojoch.

Chlapec "Vzdorný" bol úplným protikladom prvého. Namiesto hrania na hudobný nástroj radšej cvičil. Deti pomocou pantomímy znázorňovali niektoré druhy športov a ostatní hádali, o aké športy ide. Aby si spomenuli aj na tie menej známe druhy športu, mali k dispozícii knihy o najrozmanitejších športových disciplínach.

Z ukážky sme sa dozvedeli aj to, že obidvaja chlapci sa v škole učili cudzí jazyk. Deti sa nezabudli pochváliť, že aj ony sa už druhý rok učia angličtinu. Okrem toho poznajú aj množstvo iných cudzokrajných slov, ktoré sa naučili na zahraničnej dovolenke s rodičmi či pri sledovaní televíznych programov. Keďže sme v knižnici našli aj knihy o cudzích jazykoch, mohli sme si svoje vedomosti doplniť o nové informácie.

Na konci príbehu nás však čakalo prekvapenie. Vyšlo totiž najavo, že títo dvaja chlapci sú vlastne jeden, pretože každý človek skrýva v sebe dobré aj zlé vlastnosti. Záleží len na nás, ktoré budú prevládať.

V závere našej exkurzie sme dostali nielen sladkú odmenu, ale aj prihlasovacie lístky, aby sme sa všetci mohli stať platnými členmi knižnice. Teraz už len stačí priniesť ich podpísané od rodičov naspäť a naše putovanie do rozľahlého Knižného kráľovstva plného dobrodružstiev a fantázie sa môže začať. Takže dovidenia a ČÍTANIU ZDAR!
 

 

—————

Späť