Po slovenských riekach

29.11.2013 20:48

Slovenské rieky slúžia nielen na rekreačné účely, ale aj na nákladnú dopravu. Preprava nákladu a ľudí po riekach je však často obmedzená stavom dopravných ciest.  Vysoký alebo nízky stav hladiny vody v riekach môže často spôsobiť spomalenie alebo dočasné zastavenie tohto druhu prepravy.

K základným povinnostiam kapitána takejto lode preto patrí dokonalá znalosť stavu a tvaru koryta rieky, po ktorej sa so svojou loďou plaví. Aby sme sa aj my mohli aspoň na chvíľu stať kapitánmi takejto riečnej lode, naučili sme sa základné údaje o najväčších slovenských riekach - kde pramenia, akým územím pretekajú, do ktorej väčšej rieky či mora sa vlievajú...

- VIDEO

—————

Späť