Plavby za poznaním

17.11.2013 15:33

Pravý námorník by sa mal stále vzdelávať. Nebáť sa nových vecí, oboznamovať sa s modernou technikou, získavať informácie z najrozmanitejších zdojov. A keďže my k takým námorníkom patríme, "plavíme sa za poznaním" na viacerých vyučovacích predmetoch.

Vďaka výučbovému programu  SLOVNÉ ÚLOHY 2  sa na hodinách matematiky pravidelne meníme na posádku lode, ktorá odoláva útokom pirátskej lode. Po nesprávnom vypočítaní príkladu je naša loď zasiahnutá delovou guľou, pri správnom výsledku sa jej zásahu úspešne vyhneme. Ak na palubu dopadne 5 gúľ, loď klesá ku dnu.

Na hodinách slovenského jazyka zas pracujeme s výučbovým CD SLOVENSKÝ JAZYK 3, kde sme kapitánmi malých riečnych lodí. Do prístavu bezpečne doplávajú len tie, ktorým správne určíme počet slabík. Vďaka tomuto programu spoznáme aj názvy najznámejších slovenských riek.

—————

Späť