Nie je poklad ako poklad

15.05.2014 22:49

Uvedomí si to každý, kto niektorý z nich nenávratne stratí. Nehovorím o peniazoch, zlatých retiazkach či drahých mobiloch, ale o rodine, láske, priateľstve a vzájomnom porozumení. Aby sme svojim blízkym ukázali, ako veľmi ich máme radi a ako veľmi nám na nich záleží (hoci im to nie vždy dávame najavo), pozvali sme ich do našej triedy na malú triednu besiedku. Počas nej sme im prejavili svoju lásku a vďačnosť najlepšie ako vieme - milými slovami, láskyplnými veršami a krásnymi piesňami.

Na záver tohto stretnutia sme všetkym našim blízkym podarovali kúsok zo svojho srdiečka - to aby mali na pamäti, že najväčším pokladom pre nás sú oni a ich láska, ktorú nám každodenne dávajú. V každom pohladení či božteku na dobrú noc, ale aj v podobe voňavého koláča, vyžehleného pyžamka či teplej postieľky. Tento pocit bezpečia a spolupatričnosti, ktoré v každej rodine majú nezastupiteľné miesto, si možno ešte všetci naplno neuvedomujeme. Vieme však, že bez nich by bol náš život prázdny a smutný. Ďakujeme za to, že ste tu pre nás. Vaše deti.

- VIDEO

—————

Späť