Jedným z najprísnejších pirátskych zákonov bol zákaz prítomnosti akejkoľvek ženy na palube lode. Piráti boli veľmi poverčiví, verili, že žena by im mohla pri plavbe priniesť nešťastie.