Kreslíme mapu

16.10.2013 19:15

V učebnici vlastivedy sa píše:"Mapa je zjednodušený a zmenšený obraz časti zemského povrchu". Ale čo to v skutočnosti znamená a ako taká mapa vlastne vzniká, sme sa naučili až nedávno. Vďaka týmto vedomostiam vieme farebne odlíšiť roviny od pohorí, zakresliť potoky, rieky, jazierka, pramene... Takto sme mohli do našej geografickej mapy zaznačiť všetky dôležité body Veterného ostrova pre tých, ktorí sa našej výpravy nezúčastnili - Veternú rieku, Víchricové vodopády, Hurikánové jazero, Vánkový potok, Smršťovú púšť, Uragánovú rovinu, Tornádovú nížinu, Bezveterné vrchy...

Po naštudovaní všetkých kritérií, ktoré by mala správna mapa spĺňať, sme doplnili do našich výtvorov aj legendu a mierku. Vďaka nim už vieme,  akými symbolmi je označená napr. Prievanová lúka, Zaviata jaskyňa, Tajfúnový močiar či Zafúkaný prameň, prípadne ako ďaleko je na ostrove Cyklónový les od Vzdušnej skaly. Verím, že odteraz sa nám s každou mapou bude pracovať omnoho lepšie.

—————

Späť