Keď poklady prehovoria

03.06.2014 22:29

Myslíte si, že historické stavby dokážu rozprávať? Pravdaže, ale porozumie im len ten, kto vie citlivo vnímať krásu, ktorú im pred mnohými rokmi vdýchli ich tvorcovia. A čo prírodné skvosty? Tie zas hovoria o geologických procesoch, ktoré dali vzhľad dnešnej krajine. O faune a flóre, ktorá sa usídlila v jej zákutiach.

Nanešťastie tieto historické, kultúrne a prírodné poklady našej krajiny rozprávajú aj o nešetrnom správaní človeka. O zásahoch sprejerov, ktorí ničia starodávne budovy, o ľahostajnom postoji človeka k ich chátrajúcej a miznúcej kráse, ale aj o znečisťovaní prírody, vodných tokov a ovzdušia. Všetky tieto ničivé zásahy sa podieľajú na tom, aby týchto pokladov bolo z roka na rok menej a aby ich hodnota a krása upadli do zabudnutia.

My však nepatríme k tým, ktorí si nevedia vážiť prírodu či odkazy predchádzajúcich generácií. Zatvorili sme oči, nastražili uši a pozorne sa započúvali do ich posolstiev:

- VIDEO

Všetky tieto poklady sme si zakreslili aj do slepej mapy. Jej obrys nás natoľko zaujal, že sme sa s ním trošku pohrali. Pokúsili sme si predstaviť, čo nám tvar našej republiky pripomína:

 - VIDEO

A takto zvládli rovnaké zadanie naši kamaráti z ČR - Co připomíná mapa ČR...

—————

Späť