Dúhové kvarteto

17.02.2014 17:30

Kvarteto je obľúbená detská hra s kartami. Ale nie hocijakými. Jednotlivé karty sa musia dať zoradiť do štvoríc - podľa farby, čísla, obrázku, témy... My sme na to naše - "Dúhové kvarteto" - použili farebné obdĺžniky, ktoré sme si zhotovili na hodine výtvarnej výchovy. Zadnú stranu každej karty sme dotvorili netradičnou technikou - striekaním. Cez šablónu lode nám vznikli takéto nádherné dúhové obrázky:

Pravidlá hry

Počet hráčov: minimálne dvaja, ideálne 4

Rozdávanie: každý hráč dostane na začiatok 4 karty, ostatné karty sa položia na kopu do stredu chrbtom navrch

Postup: Hra je o taktike s cieľom získať čo najviac kompletných štvoríc kariet podľa vlastného výberu. Začínajúci hráč môže požiadať ľubovoľného hráča o konkrétnu kartu, o ktorú má záujem. V prípade, že kartu dopytovaný hráč má, je povinný mu ju odovzdať. Začínajúci hráč v tom prípade pokračuje v hre a môže dopytovať ostatných hráčov (po jednom) o ďalšiu kartu.

Akonáhle však dostane negatívnu odpoveď (opytovaný hráč danú kartu nemá), berie si z kopy jednu kartu a v hre pokračuje ten hráč, od ktorého dostal zápornú odpoveď. Kompletnú zbierku štvorice kariet jednej skupiny si môže po získaní hráč odložiť bokom a nepokračuje s nimi v hre. Vyhráva ten hráč, ktorý po kompletnom spárovaní kariet všetkými hráčmi má najviac kompletných štvoríc kariet danej skupiny. Odovzdané karty nie je možné v nasledujúcom kole pýtať späť od hráča, ktorý ich získal.


—————

Späť