Deň vody

22.03.2014 00:06

Aj keď je voda najrozšírenejšou látkou na Zemi, jej zásoby nie sú nevyčerpateľné. Preto je nutné udržiavať ich a podľa možností zveľaďovať. V dnešnej dobe zvlášť platia slová: "Ak ma budeš mať v úcte, vážiť si ma a chrániť, budeš žiť. Ak sa so mnou rozídeš, zomrieš." Nesmieme zabudnúť, že voda má nezastupiteľné miesto v našom živote. Musíme stále poznávať jej cenu, lebo až ju raz naozaj spoznáme, môže byť už neskoro.

Tohtoročný SVETOVÝ DEŇ VODY bol opäť zameraný na pripomenutie dôležitosti vody nielen v našom živote, ale aj v živote celej našej planéty. Keďže tento problém je čoraz akútnejší, prostredníctvom prezentácie sme si pripomenuli niekoľko najdôležitejších údajov - koľko percent zemského povrchu pokrýva voda, kde sa na Slovensku nachádzajú najväčšie zásoby pitnej vody, kam putuje odpadová voda z miest a čo sa s ňou stane, ako získavame pitnú vodu z morskej a pod.

Svoje všeobecné znalosti o vode sme si následne otestovali v interaktívnom kvíze.

Či Slovensko dobre poznáme sme si vyskúšali na slepej mape, v ktorej sme mali vyznačiť najväčšie slovenské rieky a vodné nádrže.

Všetky svoje vedomosti o vode sme zúročili pri tvorbe  básní. Skúsili sme si predstaviť, ako sa asi žije rybám v čistých a znečistených vodách.

 

Život rýb v znečistenej vode

Sen o čistej vodičke, zdá sa každej rybičke.,

ktorá žije v tejto špine, nemyslí už na nič iné.

Na dne rieky odpad leží, nikomu na tom nezáleží.

Plasty, sklo aj črepiny, zahynieme od špiny!

Ľudia sú naši nepriatelia, o vode skoro nič nevedia.

Hádžu nám sem odpadky, nevozia ich na skládky.

"Ľudia, prosím, počúvajte, odpad nám sem nedávajte.

Znečisťujete nám rieky,nerobte nám prieky!

Je to naše bydlisko,nerobte nám z neho smetisko!"

 

Život rýb v čistej vode

Plávame si dole riekou, počúvame štebot vtákov.

Priezračná je táto voda, bola by jej veľká škoda.

Zohrieva ma v nej slniečko, šťastné mám z toho srdiečko.

Tečie čistá vodička a v nej pláva rybička.

Zo života radosť má, kyslíka sa nadýcha:

"V horskej bystrine si žijem, čistú vodu iba pijem.

Ako krištáľ ona je, môjmu zdraviu prospeje."

 

Nasledujúca úloha preverila naše hudobné znalosti. V krátkych ukážkach prevažne ľudových piesní boli vynechané slová, ktoré mali niečo spoločné s vodou. Našou úlohou bolo doplniť ich v správnom tvare do prázdnych medzier. I keď sme si nespomenuli hneď, kde nemá sedávať holka modrooká, či čo to kvapká z brezového dreva, tieto piesne nám aspoň urobili dobrú náladu a navodili tú správnu atmosféru. 

Najzaujímavejšou časťou dňa bol však pokus, na ktorý sme si mali priniesť vzorky vody z potoka, ktorý tečie v blízkosti nášho bydliska. Porovnávali sme ich hneď niekoľko, pretože do našej triedy chodia deti nielen z rôznych častí Ilavy, ale aj z Košece a Nozdrovíc. Z každej vzorky sme kvapli kvapkátkom na sklíčko mikroskopu a zakresľovali sme jej zväčšený obraz. Následne sme si vzorky porovnali.

Vyvrcholením celého dňa bola stavba jednoduchej čističky odpadových vôd. Za pomoci plastovej fľaše s odrezaným dnom, filtračného papiera, štrku a piesku sa nám podarilo znečistenú vodu zbaviť hrubých nečistôt (motorový olej, hlina, úlomky konárov, časti listov, olejová farba...).

Výsledky všetkých aktivít sme zhrnuli do spoločnej výtvarnej práce s názvom TOKY NIE SÚ STOKY!

Na záver sme si zasúťažili v skladaní puzzle znázorňujúcom kolobeh vody v prírode.

—————

Späť