Deň narcisov

11.04.2014 13:53

Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku Deň narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Jeho cieľom je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Tohtoročné posolstvo Dňa narcisov: "Deň, keď sú slová zbytočné", oslovilo všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud týchto ľudí. Aj naša škola bola medzi tými, ktorí zakvitli v tento deň nažlto. Rovnako ako po iné roky, aj teraz deti i dospelí vyjadrili svoju spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom zakúpením tohto malého kvietku. Spoločnými silami sa nám tak podarilo vyzbierať 1007,87 €, čo je o 81,84 € viac, ako minulý rok. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

—————

Späť